març 27, 2014

Diferències entre amigdalitis, faringitis o mal de coll

03/27/2014 Per Farmàcia Montaner

Normalment utilitzem els termes mal de coll, faringitis i amigdalitis indistintament, però cal tenir clar que no són la mateixa cosa.