En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE) i amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines Web localitzables sota el domini “farmaciacubelles.com i farmaciamontaner.com”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc web”), propietat de Farmàcia Montaner *Passeig de Narcís Bardají, 10, 08880 Cubelles, Barcelona, Espanya

L’accés al Lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a continuació. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

OBJECTE DE LES CONDICIONS

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc web. FARMACIA MONTANER es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que a qualsevol moment *Hairdates, SL pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc web.

CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB

A través del Web de FARMÀCIA MONTANER, s’ofereix als usuaris l’accés a diversa informació sobre els productes que comercialitza, definits en els corresponents mòduls de productes, en els formats de venda igualment descrits, i sempre subjecte a disponibilitat d’estoc d’aquests productes.

Igualment, els usuaris podran accedir a continguts informatius sobre el te, així com complements relatius a aquest producte o productes anàlegs del gènere de la *herboristería.

Informació subministrada per tercers

El Lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de FARMÀCIA MONTANER , incloent els propis usuaris del Lloc web. FARMÀCIA MONTANER no garanteix, ni assumeix responsabilitat alguna sobre la certesa, integritat, exactitud de tal informació i/o continguts, incloent aquells supòsits en els quals existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de l’anterior, la remissió per part de tercers d’informacions i/o continguts a les seccions d’accés públic aquest Lloc web a través de correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de FARMÀCIA MONTANER d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’usuari en el Lloc web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia.

L’usuari reconeix i accepta que FARMÀCIA MONTANER pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a la disposició de tercers en el Lloc web sempre que sigui:
– requerit per a això per les autoritats i organismes competents;
– necessari per fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars;
– convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets; o
– convenient o necessari per protegir els legítims interessos de FARMÀCIA MONTANER, els seus usuaris i el públic en general.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre FARMÀCIA MONTANER i l’usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, FARMÀCIA MONTANER i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.

Contáctanos

Gracias por contactar con nosotros. Te contestaremos lo antes posible.