FARMACIA MONTANER  a través de la seva Web “www.farmaciacubelles.com” o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de  FARMACIA MONTANER (en endavant, Web Farmaciacubelles) pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari restaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de FARMACIA MONTANER  el qual serà processat amb la fi  de  prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de FARMACIA MONTANER que assumeix  les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb lo  establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès legislació aplicable.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web FARMACIA MONTANER mitjançant  comunicació escrita dirigida a FARMACIA MONTANER Passeig de Narcís Bardají, 10, 08880 Cubelles, Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la adreça: info@farmaciacubelles.com 

Qui és el responsable del tractament de les meves dades personals?

El responsable és qui decideix quines dades personals es tracten i amb quines finalitats. A continuació pots trobar les dades de contacte del responsable dels tractaments duts a terme:

Identitat: Josep Montaner Ferre

Dir. Postal: FARMACIA MONTANER

Rambla Poblenou, 69 08005 Barcelona

Telèfon: +34 938 95 07 03

Direcció de correu electrònic: info@farmaciacubelles.com

Delegat de Protecció de Dades: Montserrat Montane

Contacte DPD: FARMACIA MONTANER – Passeig de Narcís Bardají, 10, Cubelles, Barcelona

Finalitat del tractament
La finalitat del tractament respon a la pregunta de per a què farà servir el responsable del tractament les meves dades personals.

En aquest sentit, t’informem que la finalitat serà la següent:

Enviar informació sobre les novetats, actualitat, sortejos i accions en el mon del sector farmacèutic.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades seran tractades durant el temps necessari per complir amb les promocions per fidelització i volum d’adquisició, i per poder continuar informant-te de les nostres ofertes comercials associades.

Es cediran les meves dades personals a algun tercer diferent del responsable del tractament?

No, FARMACIA MONTANER no té la intenció de comunicar o cedir les teves dades a cap persona aliena a aquesta companyia.

No obstant això, pot passar que, si així ho estableix una disposició legal o reglamentària, FARMACIA MONTANER hagi de comunicar les teves dades a una autoritat judicial, policial o administrativa, entre altres possibles destinataris.

FARMACIA MONTANER habilita a Differenttic, Marqueting& Business S.L, amb NIF: B-65496259 amb adreça a Rambla Exposició, 59, 08800, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Espanya), en qualitat de responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei que s’especifica a continuació:

El tractament consistirà en Màrqueting i Comunicació, així com en la gestió de la Base de Dades generada per mitjà dels formularis del web, recull de dades als salons i concursos a xarxes socials de compte.net per donar-se d’alta en la recepció de notícies i promocions. Aquesta base de dades està registrada en la plataforma d’enviaments de Newsletters Mailchimp

Quins són els meus drets com a interessat respecte del tractament de les meves dades de caràcter personal?

Evidentment la legislació et reconeix diversos drets amb relació al tractament de les teves dades personals. Aquests drets són els següents:

–       Dret a sol•licitar l’accés a les teves dades personals.

–       Dret a sol•licitar-ne la rectificació o supressió.

–       Dret a sol•licitar la limitació del seu tractament.

–       Dret a oposar-se al tractament, i

–       Dret a la portabilitat de les dades en qüestió.

Aquests drets es poden exercir de diferents maneres:

–       Mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a l’adreça del responsable del tractament (revisa el punt xx anterior).

–       Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça  info@farmaciacubelles.com

–       Mitjançant una trucada telefònica al número 938 95 07 03

En qualsevol d’aquests casos, i amb l’objectiu de preservar degudament les teves dades personals, haurem de confirmar la teva identitat, ja sigui demanant-te una identificació o bé una confirmació d’alguna de les teves dades personals.

A més, tingues en compte que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb relació a l’exercici dels teus drets esmentats més amunt en el supòsit que consideris que no hem procedit a donar la resposta adequada a la teva sol•licitud.

Contáctanos

Gracias por contactar con nosotros. Te contestaremos lo antes posible.