Política de Privacitat

Farmàcia Montaner de Cubelles

En compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal núm. 15/1.1999, del 13 de desembre de 1999, Josep montaner Ferre amb NIF 37 918 009W, t’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de Farmàcia Montaner amb les dades obtingudes en el website www.farmaciacubelles.com i registrat en l’Agència de Protecció de Dades amb el número Barcelona.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries pròpies, i mai de tercers, incloent l’enviament de missatges comercials a través de l’email i correu postal, en cas d’haver-lo sol·licitat, que poden ser del teu interès, a partir de l’estudi i segmentació les dades recaptades durant la navegació pel website, de les dades proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients i usuaris de www.farmaciacubelles.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho a Farmàcia Montaner mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça Passeig Narcís Bardají, 10 08880 Cubelles, on has d’indicar el teu nom i cognoms, usuari e email amb el qual t’has donat d’alta. També pots fer-ho per telèfon telefonant al +34 938 950 703 o escrivint-nos a info@farmaciacubelles.com.

En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir-los almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

La ubicació de la base de dades, així com de l’hostalatge de la nostra web, està realitzada per l’empresa Ionos.

Nosaltres ens comprometem que en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

El nostre servidor segur garanteix la privacitat de les dades que ens transmets. Per a la seva major seguretat, la pantalla on introduirà les dades personals i el procés d’enviament de la comanda, estan sota encriptació SSL (confereix total seguretat a la transmissió d’aquestes dades a través de la xarxa). El nostre servidor segur garanteix la privacitat de les dades que ens transmets.
Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades mitjançant un sistema de xifratge, de manera que ningú pugui apropiar-se d’ells ja que no disposa de la clau necessària. Pots comprovar que el teu navegador és segur si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http sinó amb https.