Protecció solar

Com de tots és sabut, la protecció solar ha de col·locar-se durant tot l’any i no només en els mesos de calor.

En els mesos en els quals ens anem a exposar més, la qual cosa cal [...]